Tørk aldri tårer uten hansker innbundetNorsk, 2014