The Chronicles of Enguerrand De Monstrelet heftetEngelsk, 2018