Tekhnologija. 9 klass. Evrazijskij ornament. Iskusstvo aranzhirovki ikebany. Elektivnye kursy heftetRussisk, 2009