TECHNICAL SERIES VOLUME NO 7-1 Ukjent format, 2017