Tams svåra prov (arabiska) kartonertArabiska, 2020