Taiteen ja kulttuurin kentät innbundetFinsk, 2002

Beskrivelse

Taiteen ja kulttuurin kentät on kulttuurialan lähdeteos, joka käsittelee kulttuuripolitiikkaa sekä sen synnyttämää ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä.

Teoksessa kuvataan ja eritellään julkista kulttuuripoliittista päätöksentekoa ja hallintoa, Euroopan unionin kulttuuripoliittisia vaikutuksia sekä kulttuuriteollisuutta ja sen julkista ohjausta. Näiden kolmen pääalueen esityksiä tarkentavat ja laajentavat artikkelit, jotka käsittelevät taiteilijoiden asemaa, taidekasvatusta ja koulutusta, tekijänoikeuslainsäädännön muuttuvaa luonnetta, järjestötoimintaa, kulttuuriperintöä ja kulttuurioikeuksia. Jokaista osa-aluetta tarkastellaan osana yhteiskunnallista muutosta.

Teos on tarkoitettu kulttuurihallintoa palvelevaksi hakuteokseksi, jonka toivotaan samalla avaavan uusia näkökulmia alan päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja tutkijoille. Se on tarkoitettu myös oppikirjaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen taiteen, viestinnän ja kulttuurin alan koulutusohjelmiin.