Tage Lindbom och konservatismen heftetSvensk, 2022