Svenskt Och Tyskt Hand-lexicon, Volume 2... heftetTysk, 2012