Suomen perhepoliittisen linjan kehittyminen vuosina 1990-1999 heftetFinsk, 2000