Styrelsearbete i små företag innbundetSvensk, 2010