Stillhetens hav och andra dramer fleksibindSvensk, 2017