Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Lærere 1829-90 heftetDansk, 2010