Star Trek: Light-and-Sound Borg Cube øvrigEngelsk, 2018