Sprawnosc Fizyczna Xbox 12-Minutowy Plan dla Kobiet heftetPolsk, 2017