Sove ute; håndbok for netter i sovepose heftetNorsk, 2020