Sosialt Forsvar - Ikkevoldskamp mot vår tids trusler heftetNorsk, 2000