Sokrovennye dnevniki i lichnye zapisi. Samoe polnoe izdanie innbundetRussisk, 2016