Skolejournalen. Små og store begivenheter fra skoleårene almanakk/dagbokNorsk, 2020