SKELETON BULK BIOMASS ECOSYSTE Ukjent format, 2018