Skandinavisk Aktuarietidskritft heftetSvensk, 2010