Sikker klatring; hvorfor skjer ulykker og hvordan unngå at det skjer deg? innbundetNorsk, 2019