Shell Game: A V.I. Warshawski Novel heftetEngelsk, 2020