Sbornik zadach po matematicheskomu i imitatsionnomu modelirovaniju ekonomicheskikh protsessov heftetRussisk, 2019