Samlade skrifter. Bd 3, Mänskligt, alltförmänskligt : en bok för fria andar heftetSvensk, 2000