Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm innbundetNorsk, 2020