Säkerhetsutveckling i Östersjöområdet heftetFinsk, 1988