RUS-RANNI DRUG FM DOSTOEVSKOGO Ukjent format, 2017