Ruller nedover skråningen i en tønne av gull heftetNorsk, 2018