Roskoshnaja khischnitsa, ili Sozhzhennye mosty heftetRussisk, 2019