Rigskansler Grev Griffenfeld: et Bidrag til Nordens Historie i det 17de Hundredaar Volume 2 heftetDansk, 2011