Retlig regulering af registrering af arvelige sygdomme m.v. heftetDansk, 1990

Beskrivelse

Om den eksisterende lovgivning om registrering og anvendelse af personfølsomme oplysninger især inden for sundhedssektoren og om den retsbeskyttelse lovgivningen yder mod integritetskrænkelser på det område