Real Math Student Assessment Booklet, Grade K kartonertEngelsk, 2006