Razumnyj investor.Polnoe rukovodstvo po stoimostnomu investirovaniju innbundetRussisk, 2018