Put svetlogo maga. Kak razvit energetiku cheloveka innbundetRussisk, 2018