Public affairs heftetDansk, 2007

Beskrivelse

Den første danske bog om lobbyisme og public affairs-rådgiveres påvirkning af den politiske beslutningstagning

Public affairs - lobbyisme i praksis åbner dørene til magtens korridorer og beskriver, hvordan danske lobbyister og public affairs-rådgivere (den engelske anvendte term) arbejder med politisk rådgivning og påvirkning af den politiske beslutningstagning. Det drejer sig om forståelse for politik, økonomi og medier, når man vil være en succesfuld virksomhed.

Der er behov for åbenhed, politisk kodeks og en faglig disciplin.
Der har inden for det sidste år været en række sager, hvor danske lobbyister har bragt sig uheldigt i søgelyset - blandt andet i forhold til kritisable metoder og kundeforhold. Forfatteren efterlyser debat, åbenhed og politisk stillingtagen til regler for lobbyisters arbejde i Danmark, et etisk kodeks i branchen, som man har det i lande omkring os, og udvikling af public affairs som disciplin. Det vil alle være bedre tjent med. Såvel borgere som politikere, virksomheder og lobbyister.

Værktøjer og cases
Bogen går i første del grundlæggende til værks i beskrivelsen af de forskellige aktører omkring en virksomhed - og lobbyistens værktøjer og arbejdsfelter: kommunikation, den politiske dagsorden, påvirkning af medier, formidling af værdigrundlag, betydningen af CSR.

Herefter gennemgås en række ´cases´ fra dansk og udenlandsk erhvervsliv om, hvor galt og hvor godt det kan gå: Hvad gik f.eks. galt for Cheminova og deres salg af sprøjtegifte? Hvorfor rendte Novo Nordisk ind i problemer i deres sagsanlæg mod Sydafrikas regering ang. kopiering af aids-medicin?

Roy Langer, professor i organisationskommunikation, RUC om bogen:
»Et stigende antal organisationer anvender public affairs for selv at have indflydelse på deres fremtidige handlingsmuligheder - både på markedet og i samfundet. Denne første danske bog om emnet introducerer til fænomenet, forklarer dets baggrund og årsager, og beskriver, hvordan der kan arbejdes målrettet med public affairs. Det er bogens særlige fortjeneste at bringe public affairs ud af mistænkeliggørende skyggekroge og frem i lyset - og fordomsfrit og åbent at diskutere fordele og ulemper forbundet med denne praksis.«