Proeliarius Of Strijdboek Bevattende De Jongste Oorlogen In Friesland In Het Jaar 1518... heftetNederlandsk, 2012