Postindustrial'noe Prostranstvo Arkhitekturnoy Deyatel'nosti heftetRussisk, 2014