Politiloven ; Politiinstruksen : (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963 : med endringer, sist ved forskrift av 19. juni 2015 nr. 673 (i kraft 1. oktober 2015) ; Våpeninstruksen : (våpeninstruks for politiet) av 2. juli 2015 nr. 1088 : med endringer, sist ved forskrift av 9. juli 2019 nr. 993 (i kraft 1. august 2019) heftetNorsk, 2019

Beskrivelse

Politiloven (lov om politiet) m/politiinstruksen og våpeninstruksen - med endringer, sist ved forskrift av 9. juli 2019 nr. 993 (i kraft 1. august 2019)