Poaley-Tsion Po Dokumentam Fonda Departamenta Politsii Garf heftetRussisk, 2014