Peng Ran Xin Dong de Ren Sheng Zheng Li Mo Fa 2: Shi Jian Pian, Jie Huo Pian heftetKinesisk, 2013