Osnovy burenija na neft i gaz innbundetRussisk, 2009