Ord i krise; refleksjoner om håp i koronaens skygge innbundetNorsk, 2020