Opene Brieven Van Octray, Tot Lichtinge Ende Constitutie Van Erffelycke Ofte Personele Renten Op Het Innecomen Der Domeynen Van Syne Keyserlycke Ende heftetNederlandsk, 2012

Beskrivelse