Oikeudellisen riskienhallinnan perusteita heftetFinsk, 2005