Obuchenie Matematicheskim Dokazatel'stvam I Oproverzheniyam V Shkole heftetRussisk, 2013