Obobshchennye Funktsional'nye Modeli Bytovykh Kholodil'nykh Priborov heftetRussisk, 2012

Beskrivelse