Novyy Istochnik Po Istoricheskoy Geografii Sredney Azii heftetRussisk, 2014