Novgorodskie sinodiki XIV-XVII vekov innbundetRussisk, 2017