Nosov N. N. Nosov N. Dnevnik Koli Sinitsyna (Knizhka iz-pod party) innbundetRussisk, 2019