Norges Konge-Sager Fra de Aeldste Tider Indtil Anden Halvdeel AF Det 13de Aarhundrede Efter Christi Fodsel, Volume 2... heftetDansk, 2012